Lezecká oblasť Paština Závada

Paština Závada je novou a rýchlo sa rozvíjajúcou a najmladšou oficiálnou lezeckou oblasťou, ktorá sa nachádza pod Hričovským hradom, v doline zo severovýchodnej strany hrebeňa Súľovských skál.

Horolezectvo - Paština Závada

Práve tvarom a povrchom skál sa Paština Závada odlišuje od Súľova a Prečína. Rovnako ako celý masív aj tu sú skaly budované tzv. Súľovským zlepencom. Ten vznikol v starších treťohorách – v paleogéne, keď praveká rieka prinášala opracované valúny vápnitých druhohorných hornín a ukladala ich pri vyústení do mora. V ďalších geologických obdobiach táto hornina zvetrávala a tvarovala sa. Skaly sú mnohokrát tvarované do dier. Spôsobili to oproti Súľovu odlišné hydrogeologické podmienky v poslednom geologickom období – popri skalách tu tečie potok.

Od roku 2002 pod tlakom stále prísnejších zákazov horolezectva v Súľove prinútilo miestnych horolezcov hľadať nové možnosti, ktoré by neboli v priestore s najvyšším stupňom ochrany. A tak v rokoch 2003 – 2004 boli viaceré prvovýstupy na panenské veže – Okrúhličnú skalu, Ozembucha a ďalšie. V máji 2009 bolo odistených už 50 ciest, na ktorých sa podieľali viacerí horolezci z Bytče. Približne takto vznikli základy novej horolezeckej oblasti na Slovensku.

Horolezectvo - Paština Závada

Celá oblasť skál v Paštinej Závade sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Horolezecká činnosť je povolená celoročne, správa CHKO je o horolezeckej činnosti informovaná. V tejto oblasti žijú mnohé druhy chránených živočíchov a rastie množstvo chránených rastlín, preto sa k prírode treba správať ohľaduplne! V popisovanej časti žije množstvo živočíchov, ktoré môžu byť počas určitého obdobia nebezpečné. Stretnutie s jeleňom alebo diviakom tu nie je nič nezvyčajné a aj kliešť môže spôsobiť veľké zdravotné ťažkosti.

Horolezectvo - Paština Závada

Zdroj: http://pastinazavada.sk/pastina-zavada/obec/sport-v-obci/


Leave a Reply