Rôzne tipy na výlety...

Hydrogeologické vrty ŽK5 a HŽK5

Oddychová zóna - Paština ZávadaCestou do penziónu Peklina uvidíte pri hlavnej ceste naľavo oddychovú zónu obce Paština Závada, ktorá bola vybudovaná z prostriedkov MŽP v „Programe obnovy dediny“.

Nachádzajú sa tu hydrogeologické vrty ŽK5 a HŽK5. Tieto vrty boli vybudované ako dočasné prieskumné objekty ešte v roku 1989. Z väčšieho vrtu ŽK-5 vyteká pre túto oblasť charakteristická sírovo zapáchajúca voda, ktorá má blahodárne účinky na trávenie. Tieto vrty navštevujú ľudia zo širokého okolia najmä kvôli výbornej chuti a čistote vody. Continue Reading…

Lezecká oblasť Paština Závada

Paština Závada je novou a rýchlo sa rozvíjajúcou a najmladšou oficiálnou lezeckou oblasťou, ktorá sa nachádza pod Hričovským hradom, v doline zo severovýchodnej strany hrebeňa Súľovských skál.

Horolezectvo - Paština Závada

Práve tvarom a povrchom skál sa Paština Závada odlišuje od Súľova a Prečína. Rovnako ako celý masív aj tu sú skaly budované tzv. Súľovským zlepencom. Ten vznikol v starších treťohorách – v paleogéne, keď praveká rieka prinášala opracované valúny vápnitých druhohorných hornín a ukladala ich pri vyústení do mora. V ďalších geologických obdobiach táto hornina zvetrávala a tvarovala sa. Skaly sú mnohokrát tvarované do dier. Spôsobili to oproti Súľovu odlišné hydrogeologické podmienky v poslednom geologickom období – popri skalách tu tečie potok.

Continue Reading…

Hlbocký vodopád

Turistický chodník: Hlboké n. Váhom (324 m n.m.)(zelená zn.)–> Hlbocký vodopád (460 m n.m.) –> Hlboké n. Váhom (324 m n.m.) Celkový čas: 01:30


Chodník k vodopádu začína v obci Hlboké nad Váhom. Do Hlbokého nad Váhom sa dostanete trasou po starej ceste do Bytče.

Hlbocký vodopádRázcestník sa nachádza na odbočke z hlavnej cesty I/18. Trasu si môžete uľahčiť tak, že sa odveziete autom až na koniec dediny, čo je zhruba kilometer až k obecnému úradu. Okolo cesty na vodopád sú nastavané rodinné domy. Keď sa skončí zástavba, cesta sa zmení na poľnú. K vodopádu je to podľa turistickej značky 20 minút po zelenej značke doľava.

Continue Reading…

Lietavský hrad

Turistický chodník: Lietava(405 m n.m.)(modrá zn.)–> Lietavský hrad (640 m n.m.)–> Lietava(405 m n.m.) Celkový čas: 01:25


Lietavsky hradLietavský hrad – staviteľmi boli pravdepodobne predkovia rodu Balassovcov. Tieto zrúcaniny sú považované za najrozsiahlejšie na Slovensku, pričom samotný hrad bol rozlohou druhým najväčším. Strmé a neprístupné skaliská odjakživa chránili Lietavský hrad pred nájazdmi zo severnej a východnej strany. V stredoveku sa považoval za nedobytný a do jeho panstva patrilo 35 obcí. Continue Reading…

Hrad Hričov

Turistický chodník: Hričovské Podhradie(320 m n.m.)(červená zn.)–> Považský hrad (497 m n.m.)–> Hričovské Podhradie(320 m n.m.) Celkový čas: 01:25


Hričovský hradNa západ od Žiliny, na severnom okraji Strážovskej vrchoviny na najsevernejšom výbežku súľovských vrchov asi 1,5 km južne od obce Hričov ležia ruiny Hričovského hradu v nadmorskej výške 507 m n.m.. Jedná sa o zrúcaniny gotického hradu z 13. storočia, ktorý spustol v 17. storočí. Hričov patrí rozlohou k najmenším slovenským hradom. Continue Reading…

Hrad Súľov

Turistický chodník: Chata Súľov (360 m n.m.)(zelená zn.)–> Gotická brána (572 m.n.m.) –> hrad Súľov (660 m.n.m.) –> Lúka pod hradom Súľov (525 m n.m.)–> Lúka pri Kamennom hríbe (450 m n.m.)(červená zn.) –>Chata Súľov (360 m n.m.) Celkový čas: 02:30


Hrad SúľovVýlet na Súľovský hrad je jedným z nenáročných výletov, ktoré sú vhodné pre všetkých. Continue Reading…

Hrad Strečno

   Hrad strečnoStrečniansky hrad (nazývaný aj Strechun, Strechyn, Streczen, Streczan alebo Strežín) sa nachádza 7 km od Žiliny (smer Martin) na začiatku Strečnianskej tiesňavy, proti toku Váhu, na jeho ľavom brehu.

Continue Reading…

Budatínsky hrad

5456 Kompletná rekonštrukcia veže, ktorá bola základom hradu už pri jeho vzniku a dodnes vytvára charakteristickú siluetu, začala v októbri 2012. Vďaka eurofondom sa podarilo zrekonštruovať vežu a ponúknuť návštevníkom unikátnu vyhliadku. Prehliadky veže odštartovali 13.7.2014 a zatiaľ sa hrad teší hojnej návšteve verejnosti.

Continue Reading…

Bytča

0010Bytča je okresné mesto na severozápade Slovenska, v Žilinskom kraji.Leží prevažne na pravom brehu Váhu, v bytčianskej kotline. Zo severu mesto ohraničujú Javorníky a z juhu Súľovské vrchy.

V Bytči podobne ako vo väčšine miest bol nedostatok stavebnej plochy a domy stáli blízko seba. Niekoľko domov na námestí patrilo panstvu, ktoré ich zväčša prenajímalo obchodníkom. Veľkú časť zväčša drevených domov, zničených alebo značne poškodených množstvom požiarov, následne prestavali a upravili v duchu eklekticizmu a dobových požiadaviek obyvateľstva. Continue Reading…

Bytčiansky zámok

Renesančný zámok v Bytči dal pravdepodobne na mieste bývalého staršieho objektu (vodný hrad) v rokoch 1571 – 1574 palatínovi Jurajovi Thurzovi postaviť jeho otec František Thurzo. Na realizáciu stavby pozval Thurzo talianskeho staviteľa Kiliána z Milána. Uhorský palatín Juraj Thurzo pokračoval v otcovej činnosti a v roku 1601 dal postaviť tzv. Sobášny palác, ktorý mal slúžiť na sobáše jeho siedmich dcér (mal len jedného syna Imricha). Continue Reading…