Služby

V našom penzióne nájdete tieto služby

V penzióne máte zatiaľ možnosť využiť zdarma tieto služby. Ich rozsah budeme v budúcnosti rozšiťovať.

 

Parkovanie bicyklov Miniservis a čistenie bicyklov

 


Parkovanie bicyklov

V našom penzióne máte možnosť využiť bezplatné parkovanie Vašich bicyklov.

Miniservis bicyklov

V penzióne máte taktiež možnosť využiť bezplatný miniservis pre Váš bicykel, ako aj umývanie bicyklov pomocou vysokotlakového čističa Kärcher.