Hydrogeologické vrty ŽK5 a HŽK5

Oddychová zóna - Paština ZávadaCestou do penziónu Peklina uvidíte pri hlavnej ceste naľavo oddychovú zónu obce Paština Závada, ktorá bola vybudovaná z prostriedkov MŽP v „Programe obnovy dediny“.

Nachádzajú sa tu hydrogeologické vrty ŽK5 a HŽK5. Tieto vrty boli vybudované ako dočasné prieskumné objekty ešte v roku 1989. Z väčšieho vrtu ŽK-5 vyteká pre túto oblasť charakteristická sírovo zapáchajúca voda, ktorá má blahodárne účinky na trávenie. Tieto vrty navštevujú ľudia zo širokého okolia najmä kvôli výbornej chuti a čistote vody. Continue Reading…

Lezecká oblasť Paština Závada

Paština Závada je novou a rýchlo sa rozvíjajúcou a najmladšou oficiálnou lezeckou oblasťou, ktorá sa nachádza pod Hričovským hradom, v doline zo severovýchodnej strany hrebeňa Súľovských skál.

Horolezectvo - Paština Závada

Práve tvarom a povrchom skál sa Paština Závada odlišuje od Súľova a Prečína. Rovnako ako celý masív aj tu sú skaly budované tzv. Súľovským zlepencom. Ten vznikol v starších treťohorách – v paleogéne, keď praveká rieka prinášala opracované valúny vápnitých druhohorných hornín a ukladala ich pri vyústení do mora. V ďalších geologických obdobiach táto hornina zvetrávala a tvarovala sa. Skaly sú mnohokrát tvarované do dier. Spôsobili to oproti Súľovu odlišné hydrogeologické podmienky v poslednom geologickom období – popri skalách tu tečie potok.

Continue Reading…

Hlbocký vodopád

Turistický chodník: Hlboké n. Váhom (324 m n.m.)(zelená zn.)–> Hlbocký vodopád (460 m n.m.) –> Hlboké n. Váhom (324 m n.m.) Celkový čas: 01:30


Chodník k vodopádu začína v obci Hlboké nad Váhom. Do Hlbokého nad Váhom sa dostanete trasou po starej ceste do Bytče.

Hlbocký vodopádRázcestník sa nachádza na odbočke z hlavnej cesty I/18. Trasu si môžete uľahčiť tak, že sa odveziete autom až na koniec dediny, čo je zhruba kilometer až k obecnému úradu. Okolo cesty na vodopád sú nastavané rodinné domy. Keď sa skončí zástavba, cesta sa zmení na poľnú. K vodopádu je to podľa turistickej značky 20 minút po zelenej značke doľava.

Continue Reading…