Bytča

0010Bytča je okresné mesto na severozápade Slovenska, v Žilinskom kraji.Leží prevažne na pravom brehu Váhu, v bytčianskej kotline. Zo severu mesto ohraničujú Javorníky a z juhu Súľovské vrchy.

V Bytči podobne ako vo väčšine miest bol nedostatok stavebnej plochy a domy stáli blízko seba. Niekoľko domov na námestí patrilo panstvu, ktoré ich zväčša prenajímalo obchodníkom. Veľkú časť zväčša drevených domov, zničených alebo značne poškodených množstvom požiarov, následne prestavali a upravili v duchu eklekticizmu a dobových požiadaviek obyvateľstva. Continue Reading…