K lúke pod Roháčom

Tip na výlet

K luke pod Rohacom

Turistický chodník:

Chata Súľov (360 m n.m.)(červená zn.) –> Lúka pri Kamennom hríbe (450 m n.m.)(žltá zn.) –> Lúka pod Roháčom (510 m n.m.)–> Lúka pri Kamennom hríbe (450 m n.m.)(červená zn.) –> Chata Súľov (360 m n.m.)

Celkový čas: 02:40

Súľovské skaly (543,23 ha, Bytča, Žilina, 1973) sú väčšie skalné mesto na Slovensku.

Zaujímavé tvary reliéfu v podobe skalných veží, ihiel, okien a brán oddelených hlbokými bezvodnými tiesňavami, roklinami a dolinami sú výsledkom pôsobenia vonkajších činiteľov (dážď, ľad, vietor – chemické a mechanické zvetrávanie) na veľmi tvárny a dobre opracovateľný materiál, akým sú zlepence, ktoré sa v prevažnej miere skaldajú z okrúhliakov, vápencov a dolomitov. K najkrajším útvarrom pôvabného bielosivého „stovežatého“ skalného mesta patrí 13m vysoká Gotická brána, dvojcípy Roháč, Kamenný hríb, puklinová jaskyňa Šarkania diera a mnoho ďalšíchprírodných výtvorov s fantáziou podnecujúcimi názvami (Mária Terézia, Sova, Smrečok).Na vrchole Súľovských skál sa nachádzajú ruiny strážneho hradu.Zachovali sa tu lesné spoločenstvá s viacerými chránenými druhmi rastlín (ostrevka vápnomilná) a živočíchov (výr skalný, kavka obyčajná).

Zdroj: http://www.spoznaj.eu/k-luke-pod-rohacom-vylet

 

Leave a Reply