Ubytovací poriadok

Prevádzka:

Penzión Peklina

Peklina 59

013 41  Dolný Hričov

 1. V ubytovacom zariadení môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží ubytovateľovi pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný doklad totožnosti v zmysle Zákona č. 135/82 Zb.z.
 2. Hosť sa môže ubytovať po 14.00 hodine. Na základe objednávky je zariadenie povinné hosťa ubytovať najneskôr do 16.00 hodiny a do toho času aj izbu rezervovať, ak nie je v objednávke určené inak. Hosť sa odhlási a opustí izbu najneskôr do 10.00 hodiny. Keď hosť izbu neuvoľní v uvedenom čase, ubytovacie zariadenie mu bude účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu byť poskytnutá aj iná izba.
 3. V izbe môže hosť prijímať neubytované návštevy len so súhlasom príslušného pracovníka ubytovacieho zariadenia a to v čase od 8.00 do 22.00 hodiny.
 4. V izbách a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenie nesmie hosť vykonávať zmeny zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 5. V objekte ubytovacieho zariadenia a zvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické a plynové spotrebiče. Tento zákaz sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu.
 6. V celom objekte je prísny zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa! Pre fajčenie sú vyhradené priestory.
 7. V čase od 22.00 do 06.00 hodiny sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
 8. Pred odchodom z izby je ubytovaný hosť povinný uzavrieť vodovodné batérie, vypnúť v izbe , sociálnom zariadení a jej príslušenstve svetlá, vypnúť televízor a rádio, zatvoriť okná (povolený vetrací režim) a uzamknúť vstupné dvere.
 9. Ubytovaný hosť je povinný umožniť vstup do svojej izby za účelom kontroly a upratania izby, výmeny posteľových textílii a uterákov a údržbárskych prác.
 10. Za finančné prostriedky, šperky a cenné veci prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nezodpovedá.
 11. Za poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. Účet sa hradí vždy dopredu v hotovosti, ak nebolo dohodnuté inak.
 12. Za škody spôsobené na majetku zariadenia zodpovedá hosť v plnej výške.
 13. V prípade nedodržania ubytovacieho poriadku je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia oprávnený predčasne ukončiť pobyt ubytovaného hosťa.
 14. Sťažnosti hostí, prípadne návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie ubytovacieho zariadenia.

 

V Dolnom Hričove, dňa 01.03.2015 Ján Hrazdíra, konateľ spoločnosti

 


Stiahnuť ubytovací poriadok