Bytča

0010Bytča je okresné mesto na severozápade Slovenska, v Žilinskom kraji.Leží prevažne na pravom brehu Váhu, v bytčianskej kotline. Zo severu mesto ohraničujú Javorníky a z juhu Súľovské vrchy.

V Bytči podobne ako vo väčšine miest bol nedostatok stavebnej plochy a domy stáli blízko seba. Niekoľko domov na námestí patrilo panstvu, ktoré ich zväčša prenajímalo obchodníkom. Veľkú časť zväčša drevených domov, zničených alebo značne poškodených množstvom požiarov, následne prestavali a upravili v duchu eklekticizmu a dobových požiadaviek obyvateľstva. 0009

Z pôvodných stredovekých meštianskych domov sa vo väčšej miere zachovali len kamenné pivnice s valenou klenbou, svedčiace o pôvodných stredovekých dispozíciách jednotlivých objektov. V niektorých objektoch tak na námestí, ako aj v Uličke existovali prejazdové dispozície domov s veľkou bránou, situovanou priamo na ulicu, resp. námestie. V zachovaných dispozíciách možno vidieť renesančné klenby s lunetami a častejšie mladšie barokové pruské klenby s rozšírenými štukovými obrazcami. Na fasádach jednotlivých meštianskych domov, ktoré ukončoval v mnohých prípadoch drevený doskový štít s podlomenicou, dominovali jednoduché plastické prvky.

0002Farský kostol všetkých svätých prešiel vo svojej vyše 700-ročnej histórii niekoľkými stavebnými úpravami a prestavbami, ktoré sa bezprostredne odzrkadlili v jeho celkovej architektúre a zanechali v nej osobitné, špecifické stopy konkrétneho slohového obdobia. Keď ho v r. 1950 rozšírili a uskutočnila sa jeho vlastne najvýznamnejšia, tzv. thurzovská renesančná prestavba, existoval už niekoľko storočí. 0007Samotný vznik súčasného kostola možno tak podľa torzovito dochovaných gotických architektonických prvkov a detailov posunúť do zhruba druhej polovice 13. storočia.

V meste je synagóga židovskej obce, ktorá už od konca komunistického zriadenia chátra. V súčasnosti sú však snahy o jej rekonštrukciu. Synagóga patrí Biblickému centru.

Zdroj: http://www.spoznaj.eu/bytca-vylet


Leave a Reply